In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long - KQXS VL

KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long - KQXS VL
Thứ sáu Loại vé: 38VL17
100N
66
200N
427
400N
5931
1155
8593
1TR
8329
3TR
49077
47727
83950
84385
83105
55634
39827
10TR
10867
86779
15TR
17200
30TR
92656
2Tỷ
410493

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 28/04/17

000 05 556 50 55
1667 66
227 27 29 27 779 77
334 31 885
4993 93

Vĩnh Long - 28/04/17

0123456789
3950
7200
5931
8593
0493
5634
1155
4385
3105
66
2656
427
9077
7727
9827
0867
8329
6779
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long - KQXS VL
Thứ sáu Loại vé: 38VL16
100N
84
200N
914
400N
1669
1450
7792
1TR
0586
3TR
28089
73657
75905
22431
19556
63037
39370
10TR
31035
12195
15TR
98231
30TR
32385
2Tỷ
912779

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 21/04/17

005 557 56 50
114 669
2779 70
331 35 31 37 885 89 86 84
4995 92

Vĩnh Long - 21/04/17

0123456789
1450
9370
2431
8231
7792
84
914
5905
1035
2195
2385
0586
9556
3657
3037
1669
8089
2779
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long - KQXS VL
Thứ sáu Loại vé: 38VL15
100N
56
200N
825
400N
7026
1595
6047
1TR
7230
3TR
14060
64924
00369
52146
96765
99677
72650
10TR
29266
26744
15TR
16492
30TR
65469
2Tỷ
702181

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 14/04/17

0550 56
1669 66 60 69 65
224 26 25 777
330 881
444 46 47 992 95

Vĩnh Long - 14/04/17

0123456789
7230
4060
2650
2181
6492
4924
6744
825
1595
6765
56
7026
2146
9266
6047
9677
0369
5469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long - KQXS VL
Thứ sáu Loại vé: 38VL14
100N
18
200N
510
400N
8863
5206
6356
1TR
6655
3TR
49756
61668
04645
07866
38155
98361
39674
10TR
88733
44704
15TR
30118
30TR
42020
2Tỷ
788129

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 07/04/17

004 06 556 55 55 56
118 10 18 668 66 61 63
229 20 774
333 8
445 9

Vĩnh Long - 07/04/17

0123456789
510
2020
8361
8863
8733
9674
4704
6655
4645
8155
5206
6356
9756
7866
18
1668
0118
8129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long - KQXS VL
Thứ sáu Loại vé: 38VL13
100N
42
200N
826
400N
9671
8089
8261
1TR
9390
3TR
78748
93563
21442
22190
94914
69102
46874
10TR
85620
03924
15TR
45193
30TR
65921
2Tỷ
275320

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 31/03/17

002 5
114 663 61
220 21 20 24 26 774 71
3889
448 42 42 993 90 90

Vĩnh Long - 31/03/17

0123456789
9390
2190
5620
5320
9671
8261
5921
42
1442
9102
3563
5193
4914
6874
3924
826
8748
8089
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long - KQXS VL
Thứ sáu Loại vé: 38VL12
100N
03
200N
318
400N
2094
4597
6213
1TR
7403
3TR
59417
42349
38934
71844
78842
08712
57143
10TR
63897
60266
15TR
14213
30TR
80820
2Tỷ
232758

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 24/03/17

003 03 558
113 17 12 13 18 666
220 7
334 8
449 44 42 43 997 94 97

Vĩnh Long - 24/03/17

0123456789
0820
8842
8712
03
6213
7403
7143
4213
2094
8934
1844
0266
4597
9417
3897
318
2758
2349

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

51 ( 13 ngày )
60 ( 11 ngày )
26 ( 10 ngày )
54 ( 9 ngày )
86 ( 9 ngày )
44 ( 8 ngày )
20 ( 6 ngày )
33 ( 6 ngày )
71 ( 6 ngày )
98 ( 6 ngày )

Miền Bắc

06 ( 14 ngày )
28 ( 13 ngày )
80 ( 13 ngày )
24 ( 12 ngày )
88 ( 12 ngày )
43 ( 11 ngày )
33 ( 10 ngày )
99 ( 10 ngày )
59 ( 9 ngày )
81 ( 9 ngày )
89 ( 9 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

00 ( 10 ngày )
69 ( 9 ngày )
76 ( 9 ngày )
30 ( 7 ngày )
41 ( 7 ngày )
13 ( 6 ngày )
48 ( 6 ngày )
54 ( 6 ngày )
55 ( 6 ngày )
82 ( 6 ngày )

XoSoMinhNgoc.net.vn  Đổi Vé Số Trúng, Trực Tiếp Xổ Số Kiến Thiết Ba Miền.
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụngChính sách bảo mật của chúng tôi.

minh ngoc | xs minh ngoc | xo so minh ngoc | minh ngoc net vn | truc tiep minh ngoc | minh ngoc mien nam | minh ngoc mien bac