In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - KQXS ST

KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - KQXS ST
Thứ tư Loại vé: K2T12
100N
99
200N
781
400N
9724
5096
3417
1TR
0975
3TR
14775
31942
82248
38542
65600
01857
21806
10TR
92647
03745
15TR
04641
30TR
22515
2Tỷ
322888

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 14/12/16

000 06 557
115 17 6
224 775 75
3888 81
441 47 45 42 48 42 996 99

Sóc Trăng - 14/12/16

0123456789
5600
781
4641
1942
8542
9724
0975
4775
3745
2515
5096
1806
3417
1857
2647
2248
2888
99
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - KQXS ST
Thứ tư Loại vé: K1T12
100N
84
200N
335
400N
3012
9339
9707
1TR
3957
3TR
81722
88057
04966
34906
57330
97026
82294
10TR
38631
22828
15TR
99308
30TR
21944
2Tỷ
406348

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 07/12/16

008 06 07 557 57
112 666
228 22 26 7
331 30 39 35 884
448 44 994

Sóc Trăng - 07/12/16

0123456789
7330
8631
3012
1722
84
2294
1944
335
4966
4906
7026
9707
3957
8057
2828
9308
6348
9339
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - KQXS ST
Thứ tư Loại vé: K5T11
100N
92
200N
287
400N
9599
8761
5963
1TR
5406
3TR
96998
96867
83593
06884
09702
52003
32066
10TR
53681
92208
15TR
46076
30TR
24224
2Tỷ
790826

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 30/11/16

008 02 03 06 5
1667 66 61 63
226 24 776
3881 84 87
4998 93 99 92

Sóc Trăng - 30/11/16

0123456789
8761
3681
92
9702
5963
3593
2003
6884
4224
5406
2066
6076
0826
287
6867
6998
2208
9599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - KQXS ST
Thứ tư Loại vé: K4T11
100N
44
200N
205
400N
1995
1332
7630
1TR
0413
3TR
70616
82111
00225
82244
89504
16396
57686
10TR
81365
93643
15TR
44038
30TR
47111
2Tỷ
237762

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 23/11/16

004 05 5
111 16 11 13 662 65
225 7
338 32 30 886
443 44 44 996 95

Sóc Trăng - 23/11/16

0123456789
7630
2111
7111
1332
7762
0413
3643
44
2244
9504
205
1995
0225
1365
0616
6396
7686
4038
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - KQXS ST
Thứ tư Loại vé: K3T11
100N
13
200N
962
400N
2531
1240
6328
1TR
7799
3TR
95264
01765
49278
28270
80520
76981
57890
10TR
76301
68106
15TR
38471
30TR
86304
2Tỷ
843770

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 16/11/16

004 01 06 5
113 664 65 62
220 28 770 71 78 70
331 881
440 990 99

Sóc Trăng - 16/11/16

0123456789
1240
8270
0520
7890
3770
2531
6981
6301
8471
962
13
5264
6304
1765
8106
6328
9278
7799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng - KQXS ST
Thứ tư Loại vé: K2T11
100N
88
200N
753
400N
6448
5803
2777
1TR
9615
3TR
74557
82586
36887
00809
32060
35062
38595
10TR
22028
53813
15TR
09148
30TR
57243
2Tỷ
579749

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 09/11/16

009 03 557 53
113 15 660 62
228 777
3886 87 88
449 43 48 48 995

Sóc Trăng - 09/11/16

0123456789
2060
5062
753
5803
3813
7243
9615
8595
2586
2777
4557
6887
88
6448
2028
9148
0809
9749

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

02 ( 13 ngày )
38 ( 11 ngày )
87 ( 11 ngày )
19 ( 10 ngày )
99 ( 10 ngày )
05 ( 9 ngày )
41 ( 7 ngày )
48 ( 7 ngày )
84 ( 7 ngày )
98 ( 7 ngày )

Miền Bắc

51 ( 20 ngày )
90 ( 20 ngày )
29 ( 15 ngày )
84 ( 15 ngày )
79 ( 11 ngày )
62 ( 10 ngày )
46 ( 9 ngày )
85 ( 9 ngày )
02 ( 8 ngày )
86 ( 8 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

06 ( 17 ngày )
03 ( 10 ngày )
74 ( 8 ngày )
62 ( 7 ngày )
10 ( 6 ngày )
28 ( 5 ngày )
34 ( 5 ngày )
37 ( 5 ngày )
40 ( 5 ngày )
49 ( 5 ngày )
54 ( 5 ngày )
87 ( 5 ngày )
93 ( 5 ngày )

XoSoMinhNgoc.net.vn  Đổi Vé Số Trúng, Trực Tiếp Xổ Số Kiến Thiết Ba Miền.
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụngChính sách bảo mật của chúng tôi.

minh ngoc | xs minh ngoc | xo so minh ngoc | minh ngoc net vn | truc tiep minh ngoc | minh ngoc mien nam | minh ngoc mien bac