In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị - KQXS QT

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị - KQXS QT
Thứ năm Loại vé:
100N
47
250N
915
500N
7896
3192
7879
1TR
9352
2,5TR
85764
15243
00740
26303
82238
62344
46423
5TR
94580
47035
10TR
64225
40TR
37873
ĐB
588171

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 27/04/17

003 552
115 664
225 23 771 73 79
335 38 880
443 40 44 47 996 92

Quảng Trị - 27/04/17

0123456789
0740
4580
8171
3192
9352
5243
6303
6423
7873
5764
2344
915
7035
4225
7896
47
2238
7879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị - KQXS QT
Thứ năm Loại vé:
100N
73
250N
567
500N
7593
7927
6775
1TR
0152
2,5TR
59770
40671
75712
84836
49999
52947
28321
5TR
99309
60473
10TR
27056
40TR
63045
ĐB
354190

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 20/04/17

009 556 52
112 667
221 27 773 70 71 75 73
336 8
445 47 990 99 93

Quảng Trị - 20/04/17

0123456789
9770
4190
0671
8321
0152
5712
73
7593
0473
6775
3045
4836
7056
567
7927
2947
9999
9309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị - KQXS QT
Thứ năm Loại vé:
100N
48
250N
985
500N
0653
3850
8767
1TR
2449
2,5TR
71266
97799
71705
84349
70622
02824
07622
5TR
06010
19889
10TR
09183
40TR
26781
ĐB
820800

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 13/04/17

000 05 553 50
110 666 67
222 24 22 7
3881 83 89 85
449 49 48 999

Quảng Trị - 13/04/17

0123456789
3850
6010
0800
6781
0622
7622
0653
9183
2824
985
1705
1266
8767
48
2449
7799
4349
9889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị - KQXS QT
Thứ năm Loại vé:
100N
86
250N
131
500N
7607
3908
7347
1TR
7070
2,5TR
71406
03011
99432
67618
82237
83290
25749
5TR
64549
32791
10TR
75222
40TR
53465
ĐB
617622

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 06/04/17

006 07 08 5
111 18 665
222 22 770
332 37 31 886
449 49 47 991 90

Quảng Trị - 06/04/17

0123456789
7070
3290
131
3011
2791
9432
5222
7622
3465
86
1406
7607
7347
2237
3908
7618
5749
4549
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị - KQXS QT
Thứ năm Loại vé:
100N
51
250N
205
500N
8689
2014
5904
1TR
1422
2,5TR
12108
66791
38763
49635
55026
65276
70819
5TR
38767
89231
10TR
00684
40TR
52751
ĐB
87490

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 30/03/17

008 04 05 551 51
119 14 667 63
226 22 776
331 35 884 89
4990 91

Quảng Trị - 30/03/17

0123456789
7490
51
6791
9231
2751
1422
8763
2014
5904
0684
205
9635
5026
5276
8767
2108
8689
0819
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị - KQXS QT
Thứ năm Loại vé:
100N
36
250N
917
500N
3593
2635
6066
1TR
0691
2,5TR
57123
65712
31467
07676
64871
13257
41465
5TR
27252
22386
10TR
39199
40TR
78947
ĐB
85310

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 23/03/17

0552 57
110 12 17 667 65 66
223 776 71
335 36 886
447 999 91 93

Quảng Trị - 23/03/17

0123456789
5310
0691
4871
5712
7252
3593
7123
2635
1465
36
6066
7676
2386
917
1467
3257
8947
9199

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

51 ( 13 ngày )
60 ( 11 ngày )
26 ( 10 ngày )
54 ( 9 ngày )
86 ( 9 ngày )
44 ( 8 ngày )
20 ( 6 ngày )
33 ( 6 ngày )
71 ( 6 ngày )
98 ( 6 ngày )

Miền Bắc

06 ( 14 ngày )
28 ( 13 ngày )
80 ( 13 ngày )
24 ( 12 ngày )
88 ( 12 ngày )
43 ( 11 ngày )
33 ( 10 ngày )
99 ( 10 ngày )
59 ( 9 ngày )
81 ( 9 ngày )
89 ( 9 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

00 ( 10 ngày )
69 ( 9 ngày )
76 ( 9 ngày )
30 ( 7 ngày )
41 ( 7 ngày )
13 ( 6 ngày )
48 ( 6 ngày )
54 ( 6 ngày )
55 ( 6 ngày )
82 ( 6 ngày )

XoSoMinhNgoc.net.vn  Đổi Vé Số Trúng, Trực Tiếp Xổ Số Kiến Thiết Ba Miền.
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụngChính sách bảo mật của chúng tôi.

minh ngoc | xs minh ngoc | xo so minh ngoc | minh ngoc net vn | truc tiep minh ngoc | minh ngoc mien nam | minh ngoc mien bac