In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận - KQXS NT

KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận - KQXS NT
T.Sáu Loại vé:
100N
05
200N
945
400N
0692
0684
5305
1TR
0252
3TR
73831
55741
25441
88687
70543
52696
33802
10TR
97995
27409
15TR
35592
30TR
84241
2Tỷ
925327

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 26/05/17

009 02 05 05 552
16
227 7
331 887 84
441 41 41 43 45 992 95 96 92

Ninh Thuận - 26/05/17

0123456789
3831
5741
5441
4241
0692
0252
3802
5592
0543
0684
05
945
5305
7995
2696
8687
5327
7409
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận - KQXS NT
T.Sáu Loại vé:
100N
65
200N
596
400N
2511
8638
1563
1TR
3858
3TR
98953
11526
45132
58937
88252
56036
36751
10TR
24752
17384
15TR
31829
30TR
45898
2Tỷ
762471

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 19/05/17

0552 53 52 51 58
111 663 65
229 26 771
332 37 36 38 884
4998 96

Ninh Thuận - 19/05/17

0123456789
2511
6751
2471
5132
8252
4752
1563
8953
7384
65
596
1526
6036
8937
8638
3858
5898
1829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận - KQXS NT
T.Sáu Loại vé:
100N
93
200N
672
400N
3352
8811
1712
1TR
3192
3TR
87262
53750
53643
30010
53661
27096
26414
10TR
77302
46638
15TR
81259
30TR
58237
2Tỷ
539810

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 12/05/17

002 559 50 52
110 10 14 11 12 662 61
2772
337 38 8
443 996 92 93

Ninh Thuận - 12/05/17

0123456789
3750
0010
9810
8811
3661
672
3352
1712
3192
7262
7302
93
3643
6414
7096
8237
6638
1259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận - KQXS NT
T.Sáu Loại vé:
100N
52
200N
412
400N
8765
9174
8423
1TR
7674
3TR
78560
26212
57682
78810
15136
24747
85118
10TR
62149
73330
15TR
58844
30TR
92477
2Tỷ
094332

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 05/05/17

0552
112 10 18 12 660 65
223 777 74 74
332 30 36 882
444 49 47 9

Ninh Thuận - 05/05/17

0123456789
8560
8810
3330
52
412
6212
7682
4332
8423
9174
7674
8844
8765
5136
4747
2477
5118
2149
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận - KQXS NT
T.Sáu Loại vé:
100N
83
200N
194
400N
0292
1086
6884
1TR
1075
3TR
66392
87143
31353
07111
88705
35464
88521
10TR
94881
08674
15TR
81250
30TR
77772
2Tỷ
555461

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 28/04/17

005 550 53
111 661 64
221 772 74 75
3881 86 84 83
443 992 92 94

Ninh Thuận - 28/04/17

0123456789
1250
7111
8521
4881
5461
0292
6392
7772
83
7143
1353
194
6884
5464
8674
1075
8705
1086
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận - KQXS NT
T.Sáu Loại vé:
100N
16
200N
566
400N
4667
9582
2028
1TR
8476
3TR
95170
29136
71361
12569
20511
98392
98779
10TR
22723
33672
15TR
68486
30TR
95215
2Tỷ
288805

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 21/04/17

005 5
115 11 16 661 69 67 66
223 28 772 70 79 76
336 886 82
4992

Ninh Thuận - 21/04/17

0123456789
5170
1361
0511
9582
8392
3672
2723
5215
8805
16
566
8476
9136
8486
4667
2028
2569
8779

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

88 ( 11 ngày )
63 ( 10 ngày )
72 ( 9 ngày )
04 ( 7 ngày )
06 ( 7 ngày )
46 ( 7 ngày )
51 ( 7 ngày )
61 ( 7 ngày )
37 ( 6 ngày )
39 ( 6 ngày )
64 ( 6 ngày )
87 ( 6 ngày )

Miền Bắc

56 ( 20 ngày )
60 ( 20 ngày )
65 ( 20 ngày )
53 ( 13 ngày )
20 ( 12 ngày )
55 ( 11 ngày )
86 ( 11 ngày )
88 ( 10 ngày )
61 ( 9 ngày )
73 ( 9 ngày )
98 ( 9 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

34 ( 20 ngày )
88 ( 16 ngày )
16 ( 13 ngày )
08 ( 7 ngày )
37 ( 7 ngày )
58 ( 7 ngày )
70 ( 7 ngày )
71 ( 7 ngày )
14 ( 5 ngày )
19 ( 5 ngày )
44 ( 5 ngày )
53 ( 5 ngày )
56 ( 5 ngày )
65 ( 5 ngày )
74 ( 5 ngày )
80 ( 5 ngày )
85 ( 5 ngày )

XoSoMinhNgoc.net.vn  Đổi Vé Số Trúng, Trực Tiếp Xổ Số Kiến Thiết Ba Miền.
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụngChính sách bảo mật của chúng tôi.

minh ngoc | xs minh ngoc | xo so minh ngoc | minh ngoc net vn | truc tiep minh ngoc | minh ngoc mien nam | minh ngoc mien bac