In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang - KQXS KG

KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang - KQXS KG
Chủ nhật Loại vé: 3K4
100N
79
200N
696
400N
0653
0933
4778
1TR
5165
3TR
39559
39403
14271
85177
12752
30761
98110
10TR
64414
04878
15TR
96949
30TR
85632
2Tỷ
431817

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 26/03/17

003 559 52 53
117 14 10 661 65
2778 71 77 78 79
332 33 8
449 996

Kiên Giang - 26/03/17

0123456789
8110
4271
0761
2752
5632
0653
0933
9403
4414
5165
696
5177
1817
4778
4878
79
9559
6949
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang - KQXS KG
Chủ nhật Loại vé: 3K3
100N
83
200N
640
400N
7622
7973
4504
1TR
8710
3TR
01880
20459
02981
97417
31945
73550
23691
10TR
57260
03543
15TR
07224
30TR
98503
2Tỷ
074322

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 19/03/17

003 04 559 50
117 10 660
222 24 22 773
3880 81 83
443 45 40 991

Kiên Giang - 19/03/17

0123456789
640
8710
1880
3550
7260
2981
3691
7622
4322
83
7973
3543
8503
4504
7224
1945
7417
0459
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang - KQXS KG
Chủ nhật Loại vé: 3K2
100N
56
200N
016
400N
4823
6744
2500
1TR
5284
3TR
42829
97277
89628
28696
04431
44060
41070
10TR
78006
40546
15TR
08921
30TR
17002
2Tỷ
426015

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 12/03/17

002 06 00 556
115 16 660
221 29 28 23 777 70
331 884
446 44 996

Kiên Giang - 12/03/17

0123456789
2500
4060
1070
4431
8921
7002
4823
6744
5284
6015
56
016
8696
8006
0546
7277
9628
2829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang - KQXS KG
Chủ nhật Loại vé: 3K1
100N
83
200N
847
400N
9337
0188
0917
1TR
3968
3TR
81927
20180
56551
09910
41647
30659
73324
10TR
18430
60528
15TR
05614
30TR
27281
2Tỷ
836273

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 05/03/17

0551 59
114 10 17 668
228 27 24 773
330 37 881 80 88 83
447 47 9

Kiên Giang - 05/03/17

0123456789
0180
9910
8430
6551
7281
83
6273
3324
5614
847
9337
0917
1927
1647
0188
3968
0528
0659
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang - KQXS KG
Chủ nhật Loại vé: 2K4
100N
00
200N
579
400N
4319
7754
6338
1TR
4370
3TR
60495
07543
39708
12761
04112
25371
68047
10TR
87452
70322
15TR
65139
30TR
26143
2Tỷ
182108

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 26/02/17

008 08 00 552 54
112 19 661
222 771 70 79
339 38 8
443 43 47 995

Kiên Giang - 26/02/17

0123456789
00
4370
2761
5371
4112
7452
0322
7543
6143
7754
0495
8047
6338
9708
2108
579
4319
5139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang - KQXS KG
Chủ nhật Loại vé: 2K3
100N
28
200N
969
400N
4130
8680
8497
1TR
0802
3TR
75909
86400
61459
90755
31452
52931
34604
10TR
98409
89868
15TR
17756
30TR
50748
2Tỷ
910714

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 19/02/17

009 09 00 04 02 556 59 55 52
114 668 69
228 7
331 30 880
448 997

Kiên Giang - 19/02/17

0123456789
4130
8680
6400
2931
0802
1452
4604
0714
0755
7756
8497
28
9868
0748
969
5909
1459
8409

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

02 ( 13 ngày )
38 ( 11 ngày )
87 ( 11 ngày )
19 ( 10 ngày )
99 ( 10 ngày )
05 ( 9 ngày )
41 ( 7 ngày )
48 ( 7 ngày )
84 ( 7 ngày )
98 ( 7 ngày )

Miền Bắc

51 ( 20 ngày )
90 ( 20 ngày )
29 ( 15 ngày )
84 ( 15 ngày )
79 ( 11 ngày )
62 ( 10 ngày )
46 ( 9 ngày )
85 ( 9 ngày )
02 ( 8 ngày )
86 ( 8 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

06 ( 17 ngày )
03 ( 10 ngày )
74 ( 8 ngày )
62 ( 7 ngày )
10 ( 6 ngày )
28 ( 5 ngày )
34 ( 5 ngày )
37 ( 5 ngày )
40 ( 5 ngày )
49 ( 5 ngày )
54 ( 5 ngày )
87 ( 5 ngày )
93 ( 5 ngày )

XoSoMinhNgoc.net.vn  Đổi Vé Số Trúng, Trực Tiếp Xổ Số Kiến Thiết Ba Miền.
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụngChính sách bảo mật của chúng tôi.

minh ngoc | xs minh ngoc | xo so minh ngoc | minh ngoc net vn | truc tiep minh ngoc | minh ngoc mien nam | minh ngoc mien bac