In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang - KQXS KG

KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang - KQXS KG
CN Loại vé: 5K3
100N
69
200N
792
400N
3952
1586
6268
1TR
6330
3TR
35181
22373
24542
16905
40824
62727
10459
10TR
69535
96654
15TR
48586
30TR
62921
2Tỷ
938110

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 21/05/17

005 554 59 52
110 668 69
221 24 27 773
335 30 886 81 86
442 992

Kiên Giang - 21/05/17

0123456789
6330
8110
5181
2921
792
3952
4542
2373
0824
6654
6905
9535
1586
8586
2727
6268
69
0459
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang - KQXS KG
CN Loại vé: 5K2
100N
43
200N
963
400N
6560
0601
1142
1TR
2201
3TR
20350
30680
15184
96708
41071
91630
46335
10TR
51981
59303
15TR
46893
30TR
58956
2Tỷ
682003

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 14/05/17

003 03 08 01 01 556 50
1660 63
2771
330 35 881 80 84
442 43 993

Kiên Giang - 14/05/17

0123456789
6560
0350
0680
1630
0601
2201
1071
1981
1142
43
963
9303
6893
2003
5184
6335
8956
6708
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang - KQXS KG
CN Loại vé: 5K1
100N
62
200N
125
400N
3467
3407
6161
1TR
7176
3TR
25101
02723
16939
33142
36979
21629
24967
10TR
67505
08864
15TR
19306
30TR
03712
2Tỷ
770105

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 07/05/17

005 06 05 01 07 5
112 664 67 67 61 62
223 29 25 779 76
339 8
442 9

Kiên Giang - 07/05/17

0123456789
6161
5101
62
3142
3712
2723
8864
125
7505
0105
7176
9306
3467
3407
4967
6939
6979
1629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang - KQXS KG
CN Loại vé: 4K5
100N
49
200N
928
400N
6345
7293
7609
1TR
7576
3TR
69893
89110
68393
25178
76570
78004
13352
10TR
97335
95535
15TR
89204
30TR
93496
2Tỷ
296564

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 30/04/17

004 04 09 552
110 664
228 778 70 76
335 35 8
445 49 996 93 93 93

Kiên Giang - 30/04/17

0123456789
9110
6570
3352
7293
9893
8393
8004
9204
6564
6345
7335
5535
7576
3496
928
5178
49
7609
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang - KQXS KG
CN Loại vé: 4K4
100N
90
200N
001
400N
6656
5901
0098
1TR
0136
3TR
12880
90092
82855
17819
88980
00037
14879
10TR
48082
82704
15TR
04140
30TR
87210
2Tỷ
891624

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 23/04/17

004 01 01 555 56
110 19 6
224 779
337 36 882 80 80
440 992 98 90

Kiên Giang - 23/04/17

0123456789
90
2880
8980
4140
7210
001
5901
0092
8082
2704
1624
2855
6656
0136
0037
0098
7819
4879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang - KQXS KG
CN Loại vé: 4K3
100N
58
200N
422
400N
5522
8003
4481
1TR
9990
3TR
16049
53305
56780
67147
00792
22790
31932
10TR
55243
90327
15TR
41703
30TR
63237
2Tỷ
354508

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 16/04/17

008 03 05 03 558
16
227 22 22 7
337 32 880 81
443 49 47 992 90 90

Kiên Giang - 16/04/17

0123456789
9990
6780
2790
4481
422
5522
0792
1932
8003
5243
1703
3305
7147
0327
3237
58
4508
6049

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

60 ( 10 ngày )
80 ( 10 ngày )
88 ( 9 ngày )
63 ( 8 ngày )
36 ( 7 ngày )
43 ( 7 ngày )
57 ( 7 ngày )
72 ( 7 ngày )
04 ( 5 ngày )
06 ( 5 ngày )
46 ( 5 ngày )
51 ( 5 ngày )
61 ( 5 ngày )

Miền Bắc

56 ( 18 ngày )
60 ( 18 ngày )
65 ( 18 ngày )
68 ( 16 ngày )
37 ( 13 ngày )
95 ( 12 ngày )
53 ( 11 ngày )
82 ( 11 ngày )
20 ( 10 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

34 ( 18 ngày )
07 ( 16 ngày )
88 ( 14 ngày )
16 ( 11 ngày )
40 ( 11 ngày )
39 ( 10 ngày )
91 ( 9 ngày )
03 ( 7 ngày )
08 ( 5 ngày )
37 ( 5 ngày )
58 ( 5 ngày )
70 ( 5 ngày )
71 ( 5 ngày )
95 ( 5 ngày )

XoSoMinhNgoc.net.vn  Đổi Vé Số Trúng, Trực Tiếp Xổ Số Kiến Thiết Ba Miền.
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụngChính sách bảo mật của chúng tôi.

minh ngoc | xs minh ngoc | xo so minh ngoc | minh ngoc net vn | truc tiep minh ngoc | minh ngoc mien nam | minh ngoc mien bac