In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp - KQXS DT

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp - KQXS DT
T.Hai Loại vé: C21
100N
69
200N
447
400N
1416
8240
3395
1TR
5725
3TR
08779
72221
37679
78894
79767
88683
62947
10TR
15950
85445
15TR
35075
30TR
96053
2Tỷ
559891

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 22/05/17

0553 50
116 667 69
221 25 775 79 79
3883
445 47 40 47 991 94 95

Đồng Tháp - 22/05/17

0123456789
8240
5950
2221
9891
8683
6053
8894
3395
5725
5445
5075
1416
447
9767
2947
69
8779
7679
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp - KQXS DT
T.Hai Loại vé: C20
100N
54
200N
399
400N
0558
8003
1611
1TR
3947
3TR
61435
67319
58965
92352
33913
71005
76243
10TR
90625
32635
15TR
23679
30TR
77134
2Tỷ
728064

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 15/05/17

005 03 552 58 54
119 13 11 664 65
225 779
334 35 35 8
443 47 999

Đồng Tháp - 15/05/17

0123456789
1611
2352
8003
3913
6243
54
7134
8064
1435
8965
1005
0625
2635
3947
0558
399
7319
3679
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp - KQXS DT
T.Hai Loại vé: C19
100N
51
200N
180
400N
6688
2555
3920
1TR
5238
3TR
14066
10630
84750
85207
06691
74580
00969
10TR
20602
68454
15TR
28053
30TR
74918
2Tỷ
524196

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 08/05/17

002 07 553 54 50 55 51
118 666 69
220 7
330 38 880 88 80
4996 91

Đồng Tháp - 08/05/17

0123456789
180
3920
0630
4750
4580
51
6691
0602
8053
8454
2555
4066
4196
5207
6688
5238
4918
0969
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp - KQXS DT
T.Hai Loại vé: C18
100N
47
200N
888
400N
2165
0259
4236
1TR
1380
3TR
21816
19325
34057
36180
17675
35621
31806
10TR
89206
56141
15TR
42546
30TR
88919
2Tỷ
345066

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 01/05/17

006 06 557 59
119 16 666 65
225 21 775
336 880 80 88
446 41 47 9

Đồng Tháp - 01/05/17

0123456789
1380
6180
5621
6141
2165
9325
7675
4236
1816
1806
9206
2546
5066
47
4057
888
0259
8919
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp - KQXS DT
T.Hai Loại vé: C17
100N
35
200N
956
400N
1361
8783
2720
1TR
6279
3TR
66601
18204
21361
78303
20211
09746
98056
10TR
27389
93977
15TR
17124
30TR
78771
2Tỷ
385950

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 24/04/17

001 04 03 550 56 56
111 661 61
224 20 771 77 79
335 889 83
446 9

Đồng Tháp - 24/04/17

0123456789
2720
5950
1361
6601
1361
0211
8771
8783
8303
8204
7124
35
956
9746
8056
3977
6279
7389
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp - KQXS DT
T.Hai Loại vé: C16
100N
28
200N
795
400N
4583
7025
7074
1TR
9798
3TR
62741
69028
55553
04959
34344
84651
50799
10TR
21967
89154
15TR
65344
30TR
38376
2Tỷ
837849

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 17/04/17

0554 53 59 51
1667
228 25 28 776 74
3883
449 44 41 44 999 98 95

Đồng Tháp - 17/04/17

0123456789
2741
4651
4583
5553
7074
4344
9154
5344
795
7025
8376
1967
28
9798
9028
4959
0799
7849

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

60 ( 11 ngày )
80 ( 11 ngày )
88 ( 10 ngày )
63 ( 9 ngày )
43 ( 8 ngày )
72 ( 8 ngày )
04 ( 6 ngày )
06 ( 6 ngày )
46 ( 6 ngày )
51 ( 6 ngày )
61 ( 6 ngày )

Miền Bắc

56 ( 19 ngày )
60 ( 19 ngày )
65 ( 19 ngày )
68 ( 17 ngày )
95 ( 13 ngày )
53 ( 12 ngày )
20 ( 11 ngày )
55 ( 10 ngày )
86 ( 10 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

34 ( 19 ngày )
88 ( 15 ngày )
16 ( 12 ngày )
91 ( 10 ngày )
03 ( 8 ngày )
08 ( 6 ngày )
37 ( 6 ngày )
58 ( 6 ngày )
70 ( 6 ngày )
71 ( 6 ngày )
95 ( 6 ngày )

XoSoMinhNgoc.net.vn  Đổi Vé Số Trúng, Trực Tiếp Xổ Số Kiến Thiết Ba Miền.
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụngChính sách bảo mật của chúng tôi.

minh ngoc | xs minh ngoc | xo so minh ngoc | minh ngoc net vn | truc tiep minh ngoc | minh ngoc mien nam | minh ngoc mien bac