In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định - KQXS BDI

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định - KQXS BDI
T.Năm Loại vé:
100N
75
200N
077
400N
7279
3989
3071
1TR
9770
3TR
99919
07478
30023
77571
67508
11308
27901
10TR
01883
93530
15TR
03337
30TR
83213
2Tỷ
677855

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 18/05/17

008 08 01 555
113 19 6
223 778 71 70 79 71 77 75
337 30 883 89
49

Bình Định - 18/05/17

0123456789
9770
3530
3071
7571
7901
0023
1883
3213
75
7855
077
3337
7478
7508
1308
7279
3989
9919
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định - KQXS BDI
T.Năm Loại vé:
100N
98
200N
720
400N
9622
8446
9638
1TR
6830
3TR
56256
35938
36174
95936
75468
56917
80429
10TR
99886
59713
15TR
61314
30TR
89592
2Tỷ
984394

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 11/05/17

0556
114 13 17 668
229 22 20 774
338 36 30 38 886
446 994 92 98

Bình Định - 11/05/17

0123456789
720
6830
9622
9592
9713
6174
1314
4394
8446
6256
5936
9886
6917
98
9638
5938
5468
0429
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định - KQXS BDI
T.Năm Loại vé:
100N
50
200N
056
400N
1902
2863
3287
1TR
9878
3TR
81283
25462
74806
58075
50901
04720
13954
10TR
11239
57704
15TR
70674
30TR
43762
2Tỷ
898716

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 04/05/17

004 06 01 02 554 56 50
116 662 62 63
220 774 75 78
339 883 87
49

Bình Định - 04/05/17

0123456789
50
4720
0901
1902
5462
3762
2863
1283
3954
7704
0674
8075
056
4806
8716
3287
9878
1239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định - KQXS BDI
T.Năm Loại vé:
100N
34
200N
915
400N
2080
7857
6020
1TR
9853
3TR
07911
74434
96612
00863
58222
00829
44024
10TR
80263
41851
15TR
52662
30TR
90036
2Tỷ
368205

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 27/04/17

005 551 53 57
111 12 15 662 63 63
222 29 24 20 7
336 34 34 880
49

Bình Định - 27/04/17

0123456789
2080
6020
7911
1851
6612
8222
2662
9853
0863
0263
34
4434
4024
915
8205
0036
7857
0829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định - KQXS BDI
T.Năm Loại vé:
100N
12
200N
603
400N
6084
2561
1735
1TR
6679
3TR
21974
20989
54849
67585
55300
26734
30268
10TR
37637
10339
15TR
94130
30TR
17367
2Tỷ
604472

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 20/04/17

000 03 5
112 667 68 61
2772 74 79
330 37 39 34 35 889 85 84
449 9

Bình Định - 20/04/17

0123456789
5300
4130
2561
12
4472
603
6084
1974
6734
1735
7585
7637
7367
0268
6679
0989
4849
0339
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định - KQXS BDI
T.Năm Loại vé:
100N
44
200N
856
400N
7434
0670
3312
1TR
4733
3TR
02906
84931
40384
41959
36408
38887
99260
10TR
58274
08880
15TR
48656
30TR
02621
2Tỷ
322416

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 13/04/17

006 08 556 59 56
116 12 660
221 774 70
331 33 34 880 84 87
444 9

Bình Định - 13/04/17

0123456789
0670
9260
8880
4931
2621
3312
4733
44
7434
0384
8274
856
2906
8656
2416
8887
6408
1959

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

60 ( 10 ngày )
80 ( 10 ngày )
88 ( 9 ngày )
63 ( 8 ngày )
36 ( 7 ngày )
43 ( 7 ngày )
57 ( 7 ngày )
72 ( 7 ngày )
04 ( 5 ngày )
06 ( 5 ngày )
46 ( 5 ngày )
51 ( 5 ngày )
61 ( 5 ngày )

Miền Bắc

56 ( 18 ngày )
60 ( 18 ngày )
65 ( 18 ngày )
68 ( 16 ngày )
37 ( 13 ngày )
95 ( 12 ngày )
53 ( 11 ngày )
82 ( 11 ngày )
20 ( 10 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

34 ( 18 ngày )
07 ( 16 ngày )
88 ( 14 ngày )
16 ( 11 ngày )
40 ( 11 ngày )
39 ( 10 ngày )
91 ( 9 ngày )
03 ( 7 ngày )
08 ( 5 ngày )
37 ( 5 ngày )
58 ( 5 ngày )
70 ( 5 ngày )
71 ( 5 ngày )
95 ( 5 ngày )

XoSoMinhNgoc.net.vn  Đổi Vé Số Trúng, Trực Tiếp Xổ Số Kiến Thiết Ba Miền.
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụngChính sách bảo mật của chúng tôi.

minh ngoc | xs minh ngoc | xo so minh ngoc | minh ngoc net vn | truc tiep minh ngoc | minh ngoc mien nam | minh ngoc mien bac